اژه ای: ریشه‌های تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها شناسایی شود

اژه ای: ریشه‌های تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها شناسایی شود
رئیس قوه قضائیه در نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از اولویت‌های ما در قوه قضائیه، توجه و اهتمام به هر مقوله‌ای است که موجبات تحکیم و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و مصرف را فراهم می‌آورد.
منبع خبر : iribnews.ir