پیش‌بینی ادامه روند کاهش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور

پیش‌بینی ادامه روند کاهش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو اعلام کرد:

بررسی وضع تبخیر در حوضه‌های آبریز کشور نشان از آن دارد که روند تبخیر نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نداشته ضمن آنکه این روند کاهشی است.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۱۱ آذرماه  نسبت به هفته گذشته منفی ۱ میلیمتر خواهد بود، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۴ دهم میلیمتر است.

این اوضاع برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۱ میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۰.۲ میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۱۱ آذرماه نسبت به هفته گذشته منفی ۰.۶ میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر صفر میلیمتر است.

این وضع برای حوضه آبریز قره‌قوم به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۰.۶ میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیرمنفی ۳ دهم میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به  ۱۱ آذرماه نسبت به هفته گذشته منفی ۰.۶ میلی‌متر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر صفر میلیمتر است.

این وضع برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۷ دهم میلیمتر بوده و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر صفر میلی‌متر خواهد بود.تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضههای آبریز - ایرنا

تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضههای آبریز - ایرنا

تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضههای آبریز - ایرنا

تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضههای آبریز - ایرنا
تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضههای آبریز - ایرنا

تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضههای آبریز - ایران اکونومیست

تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضههای آبریز - ایران اکونومیست
www.irna.ir › news › تداوم-روند-کاهش-تبخیر-آب-در-ح...

تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضه های آبریز - ایرنا - خبر فارسی

تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضه های آبریز - ایرنا - خبر فارسی
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، میزان تبخیر آب در حوضههای آبریز کشور یکی از مهمترین مسائل در بهوجودآمدن کمآبی یا پرآبی است، بهطوری که ...

تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضه های آبریز - نصیر نیوز - خبر فارسی

تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضه های آبریز - نصیر نیوز - خبر فارسی
تداوم روند کاهش تبخیر آب در حوضههای آبریز - ایرنا

کاهش تبخیر آب در حوضههای آبریز کشور - رکنا

کاهش تبخیر آب در حوضههای آبریز کشور - رکنا
www.irna.ir › news › تداوم-روند-کاهش-تبخیر-آب-در-ح...

کاهش تبخیر آب در حوضههای آبریز - دنیای اقتصاد

کاهش تبخیر آب در حوضههای آبریز - دنیای اقتصاد
تهران- ایرنا- برپایه گزارش موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، بررسی وضعیت تبخیر در حوضههای آبریز کشور نشان میدهد که در این هفته روند تبخیر نسبت ...

بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تراز آب زیرزمینی حوضه آبریز تسوج ...

بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تراز آب زیرزمینی حوضه آبریز تسوج ...
ادامه

شدت گرفتن کاهش سطح آب دریای خزر/ کاهش ۱۷۰ سانتیمتری سطح آب در ...

شدت گرفتن کاهش سطح آب دریای خزر/ کاهش ۱۷۰ سانتیمتری سطح آب در ...
ادامه
منبع خبر : iribnews.ir