سال گذشته به طور متوسط روزانه ۱۲ زن در آمریکای لاتین کشته شدند

سال گذشته به طور متوسط روزانه ۱۲ زن در آمریکای لاتین کشته شدند


زنکشی - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

زنکشی - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

ایالات متحده آمریکا - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

ایالات متحده آمریکا - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
زنکشی - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

ادعای نادرست رئیسی درباره کشتهشدن زنان به دست ماموران در انگلیس

ادعای نادرست رئیسی درباره کشتهشدن زنان به دست ماموران در انگلیس
fa.wikipedia.org › wiki › زنکشی

تداوم رکوردزنی آمریکا؛ سال ۲۰۲۲ سومین سال متوالی با بیش از ۶۰۰ ...

تداوم رکوردزنی آمریکا؛ سال ۲۰۲۲ سومین سال متوالی با بیش از ۶۰۰ ...
او این کلمه را اینگونه تعریف میکند: «کشتن زنان توسط مردان به دلیل زن بودن آنها». برخی دیگر بر نیت یا هدف این عمل که بهطور خاص متوجه زنان میشود، تأکید میکنند ...

بایدن ناتوان از کنترل خشونتهای مسلحانه در آمریکا و باز هم وعده مقابله

بایدن ناتوان از کنترل خشونتهای مسلحانه در آمریکا و باز هم وعده مقابله
ایالات متحده آمریکا - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

موج چپ در آمریکای لاتین؛ آیا بادهای تغییر در
منبع خبر : iribnews.ir