کشت قراردادی گندم و کلزا در ۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی سیستان وبلوچستان

کشت قراردادی گندم و کلزا در ۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی سیستان وبلوچستان
۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی سیستان وبلوچستان با مشارکت کشاورزان به کشت قراردادی محصولات استراتژیک گندم و کلزا اختصاص یافت.
منبع خبر : yjc.news