راوی معنا

راوی معنا
جلال الدین محمد بلخی از معدود شاعران پارسی گوی است که با ترجمه آثارش ، در سراسر جهان شناخته شده است.
منبع خبر : iribnews.ir