قیمت روغن خوراکی در سراشیبی

قیمت روغن خوراکی در سراشیبی
معاون وزیر جهاد کشاورزی از ادامه روند کاهشی قیمت روغن خوراکی در بازار خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir