دوره آموزشی ششمین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک کشور در زاهدان آغاز بکار کرد

دوره‌های آموزش تخصصی ششمین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک کشور به میزبانی سیستان و بلوچستان از امروز ششم بهمن به مدت ۲ روز در زاهدان آغاز شد.

دوره آموزشی ششمین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک کشور در زاهدان آغاز بکار ...

دوره آموزشی ششمین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک کشور در زاهدان آغاز بکار ...

دوره آموزشی ششمین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک کشور در زاهدان آغاز بکار ...

دوره آموزشی ششمین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک کشور در زاهدان آغاز بکار ...
دوره آموزشی ششمین کارسوق ملی مهندسی ژنتیک کشور در زاهدان آغاز بکار ...

کارسوق مهندسی ژنتیک

کارسوق مهندسی ژنتیک
www.irna.ir › news › دوره-آموزشی-ششمین-کارسوق-مل...

حضور دانشآموزان سمپادی در
منبع خبر : yjc.news