سقوط هواپیما پس از برخورد با کامیون در بزرگراهی در کالیفرنیا

سقوط هواپیما پس از برخورد با کامیون در بزرگراهی در کالیفرنیا
یک فروند هواپیمای کوچک در بزرگراهی در ایالت کالیفرنیای آمریکا سقوط کرد و دچار آتش سوزی شد.
منبع خبر : iribnews.ir