عیادت مخبر از مصدومان و خانواده جانباختگان حادثه متروپل

عیادت مخبر از مصدومان و خانواده جانباختگان حادثه متروپل
معاون اول رئیس جمهور با حضور در یکی از بیمارستانهای آبادان از مصدومان این حادثه عیادت و سپس با خانواده جانباختگان دیدار کرد.
منبع خبر : iribnews.ir