اوقات شرعی ششم مرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی ششم مرداد ماه در سمنان
امروز پنجشنبه، پنجم مرداد ماه، بیست و هشتم ذی الحجه، بیست و هشتم جولای است.
منبع خبر : iribnews.ir