ذخیره جهانی گندم فقط برای ۱۰ هفته است

ذخیره جهانی گندم فقط برای ۱۰ هفته است
کارشناسان مطرح هشدار داده اند که جهان فقط برای مدت زمان محدودی گندم ذخیره در اختیار دارد و این وضعیت نگران کننده است.
منبع خبر : mehrnews.com