تولید لوازم خانگی به ۲۵ میلیون دستگاه می‌رسد

تولید لوازم خانگی به ۲۵ میلیون دستگاه می‌رسد
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: برنامه ریزی شده در ۳ سال آینده، تولید لوازم خانگی در کشور به ۲۵ میلیون دستگاه برسد.
منبع خبر : iribnews.ir