تکذیب تعطیلی دو هفته‌ای مجلس

تکذیب تعطیلی دو هفته‌ای مجلس
جلسات علنی مجلس از ۲۱ تیرماه به مدت ۳ هفته تشکیل خواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir