چگونگی رعایت حجاب برای مجریان زن افغانستان روشن شود

چگونگی رعایت حجاب برای مجریان زن افغانستان روشن شود
رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در دیدار با مسئولان وزارت امر به معروف و نهى از منکر، ضمن تایید رعایت حجاب از سوی مجریان رسانه‌ها بر روشن شدن چگونگی رعایت حجاب از سوی آنان تاکید کرده است.
منبع خبر : yjc.news