برخورد قانونی با اغتشاشگران

برخورد قانونی با اغتشاشگران
رئیس قوه قضائیه گفت: با اغتشاشگران و عاملان شهادت حافظان امنیت کشور برخورد قانونی می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir