نکته‌های زبان معیاری در صحبت‌های مسئولان

نکته‌های زبان معیاری در صحبت‌های مسئولان
گزارش زبان معیار، مصاحبه‌های دولتمردان را در حیاط دولت زیر ذره بین قرار داده است.
منبع خبر : iribnews.ir