تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک بامدادی ۱۴۰۲/۰۵/۰۹)

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک بامدادی ۱۴۰۲/۰۵/۰۹)
در حالی وزیر بهداشت از تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو خبر داده است که سال گذشته طرح دارویار برای حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره و رسیدن یارانه دارو به بیماران سبب شده بود قاچاق دارو ۱۵ درصد کاهش یابد ...

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک ...

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک ...

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک ...

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک ...
تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک ...

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک
www.iribnews.ir › فیلم › پادکست

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک ...

تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک ...
در حالی وزیر بهداشت از تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو خبر داده است که سال گذشته طرح دارویار برای حذف ارز ترجیحی ...

۱.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی

۱.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی
تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک ...

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعویق افتاد – تجارتنیوز

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعویق افتاد – تجارتنیوز
vista.ir › فیلم › پادکست

الزامات حذف ارز 4200 تومانی؛ مبلغ یارانه جبرانی باید پویا و متناسب ...

الزامات حذف ارز 4200 تومانی؛ مبلغ یارانه جبرانی باید پویا و متناسب ...
در حالی وزیر بهداشت از تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو خبر داده است که سال گذشته طرح دارویار برای حذف ارز ترجیحی ...

تخصیص ۱.۱ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو طی ۳ ماه گذشته

تخصیص ۱.۱ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو طی ۳ ماه گذشته
تخصیص دوباره یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو (پیک

مطالبات صنعت دارو از دولت سیزدهم/ رانتخواری با ارز ۴۲۰۰ تومانی

مطالبات صنعت دارو از دولت سیزدهم/ رانتخواری با ارز ۴۲۰۰ تومانی
a3l.ir › فیلم
منبع خبر : iribnews.ir