برگزاری مجالس مضحکه ابوخلیق در حوزه هنری

برگزاری مجالس مضحکه ابوخلیق در حوزه هنری
منبع خبر : iribnews.ir