اجرای طرح فاضلاب شهری در شهرستان کیار

اجرای طرح فاضلاب شهری در شهرستان کیار
حفاری برای لوله گذاری فاضلاب شهر در شهرستان کیار آغاز شده است.
منبع خبر : yjc.ir