اخبار اجتماعی

به گزارش پامچال نیوز  – اخبار اجتماعی گیلان ،  ایران و جهان – مهمترین اخبار ایران و جهان

آستارا،آستانه‌اشرفیه،بندر‌انزلی،رشت،رودبار،رود‌سر، شفت، صومعه‌سرا،فومن، لاهیجان، لنگرود،هشتپر،آبکنار،آج‌بوزایه،آهندان،اباتر،ابراهیم آباد و چولاب،اتاقور،احمدسرگوراب،اردجان،اسالم،خلیفه آباد، اسپند،اسطلک، اسطلخ‌جان،اسلام‌آباد (شاقاچی)، اشکیک،امام‌ده ،  لاهیجان، امامزاده هاشم، املش، انارستان، اوشیان، بارکوسرا، بازار‌جمعه (مرجغل)، باز‌قلعه‌‌اکبر، بالا رودپشت و بین کلایه، بره‌سر، بلسبنه،بندرکیاشهر،بوئین،بهمبر،بیجارکنار،پاشاکی‌ بالا،پاشاکی پائین،پرکاپشت،پره‌سر،پوشل،پهمدان،پیربازار،پیشخان،تجن گوکه،تکی تازه آباد،تمل شیرکوه،تمیجان،توتکابنرتیسیه،جلیدان،جمال‌آباد،جوبن، جوپشت، جوکندان،جیرده،جیرکویه،جیرگوابر، جیرنده، چابکسر،چاف،چایچان رودسر،چلکاسر، چمخاله،چوبر‌شفت،چورکوچان،چوکا،چوکام،چولاب و ابراهیم سرا، چهارده،چهار‌محل،چیران،حاجی‌بکنده،حاجی‌سرا،حسن‌بکنده،حسن‌رود ،حسنعلی‌ده،حویق،خاله‌سرای،خراط‌محله صومعه‌سرا،خرجیگل،خشک‌بیجار،خشکنودهان،خطبه‌سرا تالش،خمام،خمیران،خوشابر،دارسرا،دافچاه،درگاه،دستک،دشتویل، دعویسرا،دلچه،دلیوندان،دوبخشر،دهشال،دهکاه،دیلمان،دیناچال،رحیم‌آباد،رستم‌آباد،رضوانشهر،رودبنه،رود‌پشت،رود‌پیش،روشن آبسر،زیبا‌کنار،زیده فومن،سالک‌ده،سده،سراجار،سسمس،سطلسر،سنگاچین،سنگر،سورکوه،سیاه‌بیل و دیگه‌سرا،سیاه‌خاله‌سر،سیاه‌درویشان،سیاهکل،سیاهکل‌رود،سیویر،شاقاجی رشت و اسلام آباد، شاندرمن،شبخوسلات،ششگل،شفا‌رود،شلمان،شهر‌ستان،شهر‌صنعتی‌رشت،شهر‌صنعتی‌صومعه‌سرا،شیجان،شیخ‌علی‌کلایه،شیخ‌محله،شیخ‌نشین، شیر‌کوه،صفرا‌بسته،صیقلان‌ورزل،ضیا‌بر،طارمسر،طاسکوه،طاهر‌گوراب،طراز‌کوه،عباس آباد،عمارلو،عنبران‌محله،فتیده،فخب،فخر‌آباد،قاسم‌آباد سفلی،قاسم‌آباد علیا،قاضیان،کارسیدان،کاس‌احمدان،کپورچال،کته‌سرولات،کتیکر (آقا سید شریف)،کرفستان،کسما،کلاچاه‌دوم،کلا‌چای،کلشتر،کلیشم،کمسار بزرگ،کنار‌سر،کوچصفهان،کوچک‌محله،کوده و میانده،کورنده،کومله،کیسم،گوشلوندان،گوفل،گیلوادشتان،لاشک،لسکوکلایه،لشت‌نشاء،لشکاجان،لفوت بالا و باسنگ،لله‌کا،لوخ،لوشان،لولمان،لولمان‌فومن،لوندویل،لیالستان،لیچاه،لیسار،لیف‌شاگرد،لیموچاه،ماسال،ماسوله،مریدان،مژده،منجیل،ناش و نوده،ناصر‌کیاده،ناورود،نرگستان،نشرود‌گل‌سنگر،نصفی، نصیر‌محله،نقره‌ده،نوبیجار محله،نوخاله‌اکبری،نوده‌مرخال،نوشر،نوکنده، واجارگاه،ویرمونی،ویشکا،ویشکانک،هلوسرا، هنده‌خاله

اخبار اجتماعی و خوادث استان گیلان

 

 

جامعه شناسی مطالعه قوانین و فرایندهای اجتماعی است که مردم را نه تنها به عنوان افراد و اشخاص بلکه به عنوان اعضاء انجمنها ،گروهها و نهادهای اجتماعی شناسانده و مورد بررسی قرار می دهد .جامعه شناسی مطالعه زندگی اجتماعی گروهها و جوامع انسانی است.مطالعه ای هیجان انگیز و مجذوب کننده که موضوع اصلی آن رفتار خود ما به عنوان موجودات اجتماعی است .دامنه جامعه شناسی بینهایت وسیع است و از تحلیل برخوردهای گذرا بین افراد در خیابان تا بررسی فرایندهای اجتماعی جهانی را در بر می گیرد.

مقدمه

تاریخچه

شاخه های اصلی جامعه شناسی

حوزه های تخصصی جامعه شناسی

مفاهیم کلیدی جامعه شناسی

روشهای تحقیق و پژوهش در جامعه شناسی

ارتباط جامعه شناسی با علوم دیگر

جامعه شناسی و اسلام

متفکران و بزرگان جامعه شناسی

نظریه جامعه شناسی

جامعه شناسی در ایران

مقالات مطرح در مورد جامعه شناسی

خطوط خارجی

 

 

 

جامعه شناسی از نگاهی دیگر

 

 

مقدمه

انسانها بیشتر عمرشان را در گروهها زندگی می کنند؛آنها به عنوان اعضای خانواده ، ساکنان یک محله یا شهر، اعضای یک گروه خاص اجتماعی یا اقتصادی و یا مذهبی و قومی نیز به عنوان شهروندان یک ملت با یکدیگر رابطه دارند. انسانها حتی اگر خودشان هم آگاه نباشند که اعضای یک گرو هند ، باز به شیوه هایی فکر و عمل می کنند که دست کم بخشی ازآنها را عضویت در گروه تعیین می کند. نوع لباسی که آدمها می پوشند، نوع خوراک و نحوه خوردن آنها، عقاید و ارزشهایشان و رسومی که رعایت می کنند، همگی تحت تأثیر عضویت آنان در گروههای گوناگون می باشند.

جامعه شناسی را می توان به عنوان بررسی علمی زندگی گروهی انسانها تعریف کرد.جامعه شناسان در واقع می کوشند تا آنجا که ممکن است این نکته را به دقت و به گونه ای عینی توصیف و تبیین کنند که انسانها چرا و چگونه در گروهها با یکدیگر رابطه دارند.

یکی از اهداف عمده جامعه شناسی پیش بینی رفتار اجتماعی و نظارت بر آن است. این هدف در جامعه نوین بصورتهای گوناگونی تحقق می یابد. همچنین جامعه شناسی به تخفیف تعصبها و پیشداوریهایی که مانع انعطاف پذیری بیشتر انسانها در برخورد با موقعیتهای تازه می شوند، کمک می کنند.

سرانجام باید گفت که بررسی جامعه شناختی شیوه های نگرش و واکنش نوینی را در برخورد با سیمای پیوسته متغیر واقعیت اجتماعی، برایمان فراهم می آورد.

 

 

تاریخچه

img/daneshnameh_up/f/f6/sociology.gif

فهرست مقامها و پیشه ها

پیدا شده در فارا واقع در بین النهرین

 

 

جامعه شناسی جوان ترین رشته علوم اجتماعی است. واژه جامعه شناسی را در سال ۱۸۳۸ اگوست کنت فرانسوی در کتاب فلسفه اثباتی اش بدعت گذاشت .کنت را عموما بنیانگذار جامعه شناسی می دانند. او معتقد بود که علم جامعه شناسی باید بر پایه مشاهده منتظم و طبقه بندی استوار گردد.

هربرت اسپنسر انگلیسی در سال ۱۸۷۶ نظریه تکامل اجتماعی را تحول بخشید که پس از پذیرش و رد اولیه ، اکنون بصورت تعدیل شده دوباره پذیرفته شده است. اسپنسر نظریه تکاملی داروین را در مورد جوامع بشری به کار بسته بود. او معتقد بود که جوامع انسانی، از طریق یک تکامل تدریجی، از ابتدایی به صنعتی تکامل می یابند. او در نوشته هایش یادآور شده بود که این جریان یک فراگرد تکاملی طبیعی استکه انسانها نباید در آن دخالت کنند.

لستر وارد آمریکایی کتاب جامعه شناسی پویا را در سال ۱۸۸۳ منتشر کرد. او در این کتاب از پیشرفت اجتماعی از طریق کنش اجتماعی با هدایت جامعه شناسان ، هواداری کرد.

امیل دورکیم در ۱۸۹۵ کتاب قواعد روش جامعه شناسی را منتشر کرد و در آن ، روشی را که در بررسی ماندگارش از خودکشی در گروههای گوناگون به عمل آورده بود، به روشنی شرح داد. دورکیم یکی از پیش گامان تحول جامعه شناسی است. او سخت بر این باور بود که جوامع بشری با باور داشتها و ارزشهای مشترک اعضایشان انسجام می یابند.

ماکس وِبِر (۱۹۲۰-۱۸۶۴)معتقد بود که روشهای علوم طبیعی را نمی توان درباره مسائل مورد بررسی در علوم اجتماعی بکار بست. وبر استدلال می کرد که چون دانشمندان اجتماعی جهان اجتماعی محیط زندگی خودشان را بررسی می کنند، همیشه قدری برداشت ذهنی در بررسیهایشان دخالت دارد. او معتقد بود که جامعه شناسان باید فارغ از ارزشهایشان کار کنند و هرگز نباید اجازه دهند که تمایلات شخصی شان در پژوهشها و نتیجه گیریهایشان دخالت کنند.

درس جامعه شناسی در دهه ۱۸۹۰ در بسیاری از دانشگاهها ارائه شد. در ۱۸۹۵، مجله آمریکایی جامعه شناسی انتشارش را آغاز کرد و در ۱۹۰۵ انجمن جامعه شناسی آمریکا بنیان گذاشته شد.

 

 

شاخه های اصلی جامعه شناسی

مکتب کارکردگرایی

مکتب تضاد

مکتب کنش متقابل نمادین

 

حوزه های تخصصی جامعه شناسی

جامعه شناسی فرهنگ

روان شناسی اجتماعی

جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی

جامعه شناسی توسعه

جامعه شناسی دین

جامعه شناسی هنر

جامعه شناسی ادبیات

جامعه شناسی صنعتی

جامعه شناسی شهری

جامعه شناسی پزشکی

جامعه شناسی قشرها و نابرابریها

جامعه شناسی روستایی

جامعه شناسی سازمانها

جامعه شناسی کار

جامعه شناسی خانواده

جامعه شناسی آموزش و پرورش

جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی

جامعه شناسی تغییرات اجتماعی

جامعه شناسی انحرافات

جامعه شناسی ارتباطات

جامعه شناسی انقلاب

و رشته های دیگر

 

 

مفاهیم کلیدی جامعه شناسی

جامعه

فرهنگ

نهادهای اجتماعی

هنجار

ارزش

کنترل اجتماعی

گروههای اجتماعی

نقش اجتماعی

پایگاه اجتماعی

طبقه اجتماعی

قشربندی اجتماعی

تحرک اجتماعی

نهاد خانواده

تغییر اجتماعی

انحرافات

ساختار اجتماعی

جنسیت

کنش اجتماعی

قانون

سازمان

مفاهیم دیگر

 

روشهای تحقیق و پژوهش در جامعه شناسی

کار میدانی

پیمایش

پژوهش اسنادی

آزمایش

روشهای دیگر

 

ارتباط جامعه شناسی با علوم دیگر

معمولا علوم را به دو شاخه عمده تقسیم می کنند که یکی را علوم طبیعی و دیگری را علوم اجتماعی می گویند. علوم طبیعی با بررسی پدیده های مادی سر و کار دارند ولی علوم اجتماعی عرصه پهناور رفتار انسانی را بررسی می کنند. جامعه شناسی یک علم اجتماعی است.

علوم اجتماعی دیگر عبارتند از: روان شناسی (بررسی رفتار فردی)؛روان شناسی اجتماعی(بررسی روابط افراد با گروه)؛علوم سیاسی(بررسی حکومت،فلسفه سیاسی،و تصمیم گیری دولتی)؛اقتصاد(بررسی تولید،توزیع و مصرف کالاها و خدمات در جامعه)؛و انسان شناسی (شامل باستان شناسی که به مطالعه بقایای تمدن های از بین رفته می پردازد،زبان شناسی که بررسی زبان است،انسان شناسی جسمانی که کارش بررسی تکامل انسان است و انسان شناسی فرهنگی یا اجتماعی که با بررسی شیوه های زندگی در میان اجتماعات سراسر جهان سرو کار دارد.) رشته های جامعه شناسی و انسان شناسی فرهنگی و اجتماعی مفاهیم مشترک بسیاری دارند. جغرافیا (که به بررسی نقش مشخصات اقلیمی در فراگرد های گونا گونی چون رشد،انحطاط و جنبش اجتماعات جهان می پردازد)و تاریخ(که رویدادهای گذشته را بر حسب فعالیتهای بشری ثبت و تعیین می کند)،نیز با جامعه شناسی ارتباط دارند.

درباره تفاوت میان علوم اجتماعی و رشته های جامعه شناسی دو نظریه مطرح می باشد:

نظر اول این است که هر یک از رشته های علوم اجتماعی بطورذ کلی به تحلیل امور و مسائل مربوط به موضوع خود می پردازند.

نظر دوم این است که هر یک از علوم اجتماعی به یکی از ابعاد مختلف واقعیت اجتماعی توجه دارد و رشته های جامعه شناسی هم همین کار را انجام میدهند ، اما با این تفاوت که در این حد توقف نمی کند بلکه سعی دارد در تحقیق و مطالعه از یک لایه اجتماعی آنرا به لایه های دیگر ارتباط دهد و بصورت یک کل واحد در نظر بگیرد و تبیین نماید.

 

جامعه شناسی و اسلام

جامعه شناسی اسلامی

متفکران و جامعه شناسان مسلمان

اسلام و نظریات جامعه شناسی

دین اسلام و نظریات جامعه شناسی

تفکر اسلامی و نظریات جامعه شناسی

کشورهای اسلامی و نظریات اسلامی

و سایر موضوعات متنوع در مورد اسلام و جامعه شناسی

 

متفکران و بزرگان جامعه شناسی

فارابی و جامعه شناسی

ابن خلدون

مونتسکیو

اگوست کنت

کارل مارکس

آلکسی دوتوکویل

امیل دورکیم

ویلفردو پارتو

ماکس وبر

و سایر متفکران جامعه شناسی

 

نظریه جامعه شناسی

جامعه شناسی در ایران

مقالات مطرح در مورد جامعه شناسی

خطوط خارجی

 

 

شبکه های اجتماعی مفهوم جدیدی نیستند. انسانها از قرن‌ها پیش که گرد آتش می‌نشستند و برای یکدیگر داستان می‌گفتند در حال تشکیل شبکه های اجتماعی بودند.

اما چیزی که باعث شده است امروز، شبکه های اجتماعی بیشتر از همیشه مورد توجه قرار بگیرند، به وجود آمدن ابزارهای دیجیتال و کمک آنها به توسعه شبکه های اجتماعی بوده است.

بنابراین، برای تعریف شبکه های اجتماعی باید ابتدا سه مفهوم را از یکدیگر تفکیک کنیم:

  • شبکه های اجتماعی به عنوان شبکه ای از ارتباطات انسانی (Social Networks)
  • سرویس‌های ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی (Social networking services)
  • سرویس‌های دیجیتال ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی (Digital social networking services)
شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی، اصطلاحی است که برای نخستین بار در سال ۱۹۵۴ توسط جان بارنز که در حوزه‌ی انسان شناسی اجتماعی فعالیت می‌کرد، ابداع شد. او تحقیقی در مورد گروه‌های اجتماعی در بخشی از نروژ انجام می‌داد و اصطلاح شبکه اجتماعی را در آن تحقیق برای توصیف رابطه بین انسانها و تحلیل مکانیزم‌های ارتباطی و خصوصاً تصمیم گیری آنها به کار برد.

جان بارنز، بعدها ضمن اینکه از توسعه مفهوم شبکه های اجتماعی ابراز خوشحالی می‌کرد، خود از این حوزه فاصله گرفت و به سمت جامعه شناسی دانش که حوزه‌ی مورد علاقه‌ی خودش بود بازگشت.

استفاده از شبکه های اجتماعی یا Social networks توسط John Barnes

اگر ما هم بخواهیم به تعریف شبکه های اجتماعی از نگاه او رجوع کنیم، می‌توانیم بگوییم:

شبکه های اجتماعی، هنگامی به وجود می‌آیند که ساختاری از گره‌‌های مرتبط به هم شکل می‌گیرند. هر گره، یک فرد یا یک گروه یا یک سازمان است.

شبکه اجتماعی، به معنای نمایش و مطالعه‌ی ارتباط بین این گره ها و جریان دانش و اطلاعات بین آنهاست.

با این شکل از تعریف شبکه های اجتماعی، همانطور که در ابتدا توضیح دادیم، شبکه های اجتماعی قدمتی به اندازه‌ی انسان بر روی کره زمین دارند و البته می‌توان گفت مطالعه‌ی علمی و ساختاریافته‌ی این شبکه ها، از سال ۱۹۵۴ آغاز شده است.

تحلیل شبکه های اجتماعی با استفاده از نظریه گرافها یک تخصص گران قیمت است

[مطالعه بیشتر: تحلیل شبکه های اجتماعی چیست؟]

شاید برای شما جالب باشد که یکی از ابزارهای موتورهای جستجو هم برای رتبه بندی سایت‌ها (در بحث #سئو) تحلیل صفحات وب به عنوان یک شبکه اجتماعی است. شبکه ای که گره‌های آن را به جای انسانها، صفحات وب تشکیل می‌دهند.

سرویس‌های توسعه شبکه های اجتماعی

با توجه به تعریف عمومی ارائه شده از شبکه های اجتماعی، هر فضایی که با هدف شکل گیری و تسریع و تسهیل رشد شبکه های اجتماعی به وجود بیاید، یک سرویس شبکه اجتماعی یا SNS خواهد بود.

شاید بتوان سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها یا NGOها) را به عنوان یکی از بهترین نمونه‌های سرویس‌های توسعه شبکه اجتماعی حول یک محور خاص و موضوع مشخص،‌ مطرح کرد.

سرویس‌های دیجیتال توسعه شبکه های اجتماعی

DSNS ها، همان چیزی هستند که مردم در زبان روزمره خود، به آن شبکه های اجتماعی می‌گویند. گوگل پلاس، لینکدین، فیس بوک، اینستاگرام، توییتر و سایر #پلتفرم‌های مشابه، ابزارهای دیجیتالی هستند که برای ایجاد شبکه های اجتماعی و توسعه آنها طراحی شده‌اند.