بزرگداشت شهدای مقاومت در لبنان

بزرگداشت شهدای مقاومت در لبنان
نمایندگان احزاب مختلف لبنانی و فلسطینی در تجمعی بر خروج سریعتر نیرو‌های متجاوز امریکایی از منطقه تاکید کردند.
منبع خبر : iribnews.ir