اخبار سلامت و بهداشت

تَندُرُستی یا سَلامَت عبارت است از تامین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. سلامت معادل کلمه انگلیسی {Health} می باشد و بهداشت عمومی ترجمه کلمه {Public Health} می باشد. بنا بر تعریفسازمان بهداشت جهانی، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بل‌که «تندرستی نداشتن هیچ‌گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است.»

اخبار سلامت و بهداشت پامچال نیوز 

امروزه اهمیت توسعه بهداشت عمومی برای برقراری عدالت اجتماعی در حوزه سلامت بر هیچ کس پنهان نیست.
سلامتی جسمی شامل همه قابلیت‌های جسمی بدن است. به فرد یا پدیده‌ای که دارای تندرستی باشد، تندرست یا سالِم گفته می‌شود.

حس تندرستی در افراد تفاوت دارد و دو فرد در شرایط جسمانی یک‌سان ممکن است قضاوت متفاوتی در مورد تندرستی خود یا دیگران بکنند. برای نمونه یک فرد معلول می‌تواند خود را کاملاً تندرست حس کند در حالی که اطرافیانش او را ناتندرست بدانند. البته افرادی که بیماری‌های شدید دارند معمولاً همیشه از سوی خود و دیگران تندرست به‌شمار نمی‌آیند.

واژهٔ سالم در مورد پدیده‌های گوناگون، برای نمونه اقتصاد، فضا و محیط هم کاربرد دارد.

 

سلامت عبارتست از برخورداری از آسایش کامل جسمی ، روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو (لست جان ) . جالب توجه است که حکیم نظامی در کتاب پنج گنج خود ، با بهره گیری از ایجاز شعر فارسی ، تعریف طولانی سازمان جهانی بهداشت را با دو کلمه سلامت = آسودگی ( سلامت به اقلیم آسودگیست ) بیان نموده است .

تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامتی ، یک تعریف ایده آل و عملا دست نیافتنی است زیرا با توجه به این تعریف نمی توان فردی را پیدا کرد که در هر سه بعد جسمی ، روانی و اجتماعی کاملا سالم باشد ، ضمن اینکه درعمل هم نمی توان مرزی بین سلامت و بیماری در نظر گرفت ، در حقیقت این تعریف مشابه قله مرتفعی است که هیچ کس نمی تواند آن را فتح نماید ولی تلاش همه افراد باید به سمت آن باشد و از طرفی باید برای سطح سلامتی ، طیفی  قائل شد .

ابعاد سلامتی :

با توجه به تعریف سلامتی ( تعریف WHO ) متوجه می شویم که سلامتی یک مسئله چند بعدی است حتی امروزه علاوه بر بعد جسمی ، روانی و اجتماعی ، جنبه معنوی را هم در نظر می گیرند . و باید توجه داشت که ابعاد مختلف سلامتی و یا بیماری بر یکدیگر اثر کرده و تحت تاثیر یکدیگر قرار دارند . چنانچه مشکلات جسمی بر روان فرد مشکلات روانی بر جسم او و نیز هر دوی آنها بر جامعه و اختلالات موجود در جامعه بر هر دو بعد دیگر سلامتی اثر می گذارند لذا اقدامات انجام شده برای ارتقای سلامتی باید به تمام جوانب سلامتی فردی ( جسمی و روانی و معنوی ) و سلامت کلی جامعه توجه داشته باشد .

آستارا

آستانه‌اشرفیه

بندر‌انزلی

رشت

رودبار

رود‌سر

شفت

صومعه‌سرا

فومن

لاهیجان

لنگرود

هشتپر

آبکنار

آج‌بوزایه

آهندان

اباتر

ابراهیم آباد و چولاب

اتاقور

احمدسرگوراب

اردجان

اسالم خلیفه آباد

اسپند

اسطلک

اسطلخ‌جان

اسلام‌آباد (شاقاچی)

اشکیک

امام‌ده لاهیجان

امامزاده هاشم

املش

انارستان

اوشیان

بارکوسرا

بازار‌جمعه (مرجغل)

باز‌قلعه‌‌اکبر

بالا رودپشت و بین کلایه

بره‌سر

بلسبنه

بندرکیاشهر

بوئین

بهمبر

بیجارکنار

پاشاکی‌ بالا

پاشاکی پائین

پرکاپشت

پره‌سر

پوشل

پهمدان

پیربازار

پیشخان

تجن گوکه

تکی تازه آباد

تمل شیرکوه

تمیجان

توتکابن

تیسیه

جلیدان

جمال‌آباد

جوبن

جوپشت

جوکندان

جیرده

جیرکویه

جیرگوابر

جیرنده

چابکسر

چاف

چایچان رودسر

چلکاسر

چمخاله

چوبر‌شفت

چورکوچان

چوکا

چوکام

چولاب و ابراهیم سرا

چهارده

چهار‌محل

چیران

حاجی‌بکنده

حاجی‌سرا

حسن‌بکنده

حسن‌رود

حسنعلی‌ده

حویق

خاله‌سرای

خراط‌محله صومعه‌سرا

خرجیگل

خشک‌بیجار

خشکنودهان

خطبه‌سرا تالش

خمام

خمیران

خوشابر

داخل

دارسرا

دافچاه

درگاه

دستک

دشتویل

دعویسرا

دلچه

دلیوندان

دوبخشر

دهشال

دهکاه

دیلمان

دیناچال

رحیم‌آباد

رستم‌آباد

رضوانشهر

رودبنه

رود‌پشت

رود‌پیش

روشن آبسر

زیبا‌کنار

زیده فومن

سالک‌ده

سده

سراجار

سسمس

سطلسر

سنگاچین

سنگر

سورکوه

سیاه‌بیل و دیگه‌سرا

سیاه‌خاله‌سر

سیاه‌درویشان

سیاهکل

سیاهکل‌رود

سیویر

شاقاجی رشت و اسلام آباد

شاندرمن

شبخوسلات

ششگل

شفا‌رود

شلمان

شهر‌ستان

شهر‌صنعتی‌رشت

شهر‌صنعتی‌صومعه‌سرا

شیجان

شیخ‌علی‌کلایه

شیخ‌محله

شیخ‌نشین

شیر‌کوه

صفرا‌بسته

صیقلان‌ورزل

ضیا‌بر

طارمسر

طاسکوه

طاهر‌گوراب

طراز‌کوه

عباس آباد

عمارلو

عنبران‌محله

فتیده

فخب

فخر‌آباد

قاسم‌آباد سفلی

قاسم‌آباد علیا

قاضیان

کارسیدان

کاس‌احمدان

کپورچال

کته‌سرولات

کتیکر (آقا سید شریف)

کرفستان

کسما

کلاچاه‌دوم

کلا‌چای

کلشتر

کلیشم

کمسار بزرگ

کنار‌سر

کوچصفهان

کوچک‌محله

کوده و میانده

کورنده

کومله

کیسم

گوشلوندان

گوفل

گیلوادشتان

لاشک

لسکوکلایه

لشت‌نشاء

لشکاجان

لفوت بالا و باسنگ

لله‌کا

لوخ

لوشان

لولمان

لولمان‌فومن

لوندویل

لیالستان

لیچاه

لیسار

لیف‌شاگرد

لیموچاه

ماسال

ماسوله

مریدان

مژده

منجیل

ناش و نوده

ناصر‌کیاده

ناورود

نرگستان

نشرود‌گل‌سنگر

نصفی

نصیر‌محله

نقره‌ده

نوبیجار محله

نوخاله‌اکبری

نوده‌مرخال

نوشر

نوکنده

واجارگاه

ویرمونی

ویشکا

ویشکانک

هلوسرا

هنده‌خاله