حوادث – پامچال نیوز http://pamchalnews.ir خبرخوان اخبار روز Tue, 24 Apr 2018 14:09:11 +0430 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.6 حکم قصاص راننده خیابان پاسداران تایید شد http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af/ http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af/#respond Tue, 24 Apr 2018 13:24:03 +0000 http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af/ حکم قصاص محمد ثلاث راننده اتوبوسی که در حادثه خیابان پاسداران سه مأمور نیروی انتظامی را زیر گرفته بود، در دیوان عالی کشور تأیید شد.

نوشته حکم قصاص راننده خیابان پاسداران تایید شد اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
حکم قصاص محمد ثلاث راننده اتوبوسی که در حادثه خیابان پاسداران سه مأمور نیروی انتظامی را زیر گرفته بود، در دیوان عالی کشور تأیید شد.

نوشته حکم قصاص راننده خیابان پاسداران تایید شد اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af/feed/ 0
دیدار قربانیان اسیدپاشی با معصومه جلیل‌پور http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%d9%87-%d8%ac%d9%84%db%8c/ http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%d9%87-%d8%ac%d9%84%db%8c/#respond Tue, 24 Apr 2018 12:47:08 +0000 http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%d9%87-%d8%ac%d9%84%db%8c/ تعدادی از قربانیان اسید پاشی صبح امروز با معصومه جلیل پور قربانی اسید پاشی تبریزی که در روزهای پایانی سال ۹۶ مورد اسیدپاشی قرار گرفته بود، دیدار کردند.

نوشته دیدار قربانیان اسیدپاشی با معصومه جلیل‌پور اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

تعدادی از قربانیان اسید پاشی صبح امروز با معصومه جلیل پور قربانی اسید پاشی تبریزی که در روزهای پایانی سال ۹۶ مورد اسیدپاشی قرار گرفته بود، دیدار کردند.

نوشته دیدار قربانیان اسیدپاشی با معصومه جلیل‌پور اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%d9%87-%d8%ac%d9%84%db%8c/feed/ 0
تشریح وضعیت ۳ کودکی که شکنجه شدند/پدرِ آزارگر دستگیر شد http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%db%b3-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b4%da%a9%d9%86%d8%ac%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af%d9%be%d8%af%d8%b1%d9%90-%d8%a2/ http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%db%b3-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b4%da%a9%d9%86%d8%ac%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af%d9%be%d8%af%d8%b1%d9%90-%d8%a2/#respond Tue, 24 Apr 2018 09:24:58 +0000 http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%db%b3-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b4%da%a9%d9%86%d8%ac%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af%d9%be%d8%af%d8%b1%d9%90-%d8%a2/ رییس اورژانس اجتماعی کشور وضعیت ۳ کودکی را که در ماهشهر توسط پدر و نامادری‌شان شکنجه شدند، تشریح کرد.

نوشته تشریح وضعیت ۳ کودکی که شکنجه شدند/پدرِ آزارگر دستگیر شد اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

رییس اورژانس اجتماعی کشور وضعیت ۳ کودکی را که در ماهشهر توسط پدر و نامادری‌شان شکنجه شدند، تشریح کرد.

نوشته تشریح وضعیت ۳ کودکی که شکنجه شدند/پدرِ آزارگر دستگیر شد اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%db%b3-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b4%da%a9%d9%86%d8%ac%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af%d9%be%d8%af%d8%b1%d9%90-%d8%a2/feed/ 0
جدال خونین مرد روستایی با پلنگ گرسنه http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d9%84%d9%86%da%af-%da%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%87/ http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d9%84%d9%86%da%af-%da%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%87/#respond Tue, 24 Apr 2018 06:08:40 +0000 http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d9%84%d9%86%da%af-%da%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%87/ مرد روستایی که از سوی یک پلنگ وحشی مورد حمله قرار گرفته بود به‌طور معجزه آسا از مرگ نجات یافت.

نوشته جدال خونین مرد روستایی با پلنگ گرسنه اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
مرد روستایی که از سوی یک پلنگ وحشی مورد حمله قرار گرفته بود به‌طور معجزه آسا از مرگ نجات یافت.

نوشته جدال خونین مرد روستایی با پلنگ گرسنه اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d9%84%d9%86%da%af-%da%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%87/feed/ 0
زمین‌لرزه‌ شهمیرزاد استان سمنان را لرزاند http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%84%d8%b1%d8%b2%d9%87%e2%80%8c-%d8%b4%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%84/ http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%84%d8%b1%d8%b2%d9%87%e2%80%8c-%d8%b4%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%84/#respond Tue, 24 Apr 2018 05:32:45 +0000 http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%84%d8%b1%d8%b2%d9%87%e2%80%8c-%d8%b4%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%84/ زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر شهمیرزاد استان سمنان را لرزاند.

نوشته زمین‌لرزه‌ شهمیرزاد استان سمنان را لرزاند اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر شهمیرزاد استان سمنان را لرزاند.

نوشته زمین‌لرزه‌ شهمیرزاد استان سمنان را لرزاند اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d9%84%d8%b1%d8%b2%d9%87%e2%80%8c-%d8%b4%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%84/feed/ 0
پرحادثه‌ترین روز سال؛ خون‌هایی که بر جاده‌ها ریخت http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d9%be%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%9b-%d8%ae%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b1/ http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d9%be%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%9b-%d8%ae%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b1/#respond Tue, 24 Apr 2018 02:42:28 +0000 http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d9%be%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%9b-%d8%ae%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b1/ جمعه گذشته آخرین روز از فروردین ماه در جاده‌های کشور شاهد بیشترین حوادث رانندگی بوده‌ایم که طی بیست و چهار ساعت در جریان ده‌ها تصادف خونین بیش از ۵۰ مسافر کشته یا مجروح شدند.

نوشته پرحادثه‌ترین روز سال؛ خون‌هایی که بر جاده‌ها ریخت اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

جمعه گذشته آخرین روز از فروردین ماه در جاده‌های کشور شاهد بیشترین حوادث رانندگی بوده‌ایم که طی بیست و چهار ساعت در جریان ده‌ها تصادف خونین بیش از ۵۰ مسافر کشته یا مجروح شدند.

نوشته پرحادثه‌ترین روز سال؛ خون‌هایی که بر جاده‌ها ریخت اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d9%be%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%9b-%d8%ae%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b1/feed/ 0
انفجار آشپزخانه در شورآباد کهریزک/ بخشی از رستوران تخریب شد http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%b2%da%a9-%d8%a8%d8%ae%d8%b4/ http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%b2%da%a9-%d8%a8%d8%ae%d8%b4/#respond Tue, 24 Apr 2018 02:07:35 +0000 http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%b2%da%a9-%d8%a8%d8%ae%d8%b4/ رییس کلانتری ۱۷۰ کهریزک گفت: انفجار در آشپزخانه یک رستوران در شورآباد کهریزک موجب تخریب محل حادثه و مصدومیت یک نفر شد.

نوشته انفجار آشپزخانه در شورآباد کهریزک/ بخشی از رستوران تخریب شد اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

رییس کلانتری ۱۷۰ کهریزک گفت: انفجار در آشپزخانه یک رستوران در شورآباد کهریزک موجب تخریب محل حادثه و مصدومیت یک نفر شد.

نوشته انفجار آشپزخانه در شورآباد کهریزک/ بخشی از رستوران تخریب شد اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%b2%da%a9-%d8%a8%d8%ae%d8%b4/feed/ 0
پسر ۳ ساله قربانی کینه‌توزی خاله http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d9%be%d8%b3%d8%b1-%db%b3-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87/ http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d9%be%d8%b3%d8%b1-%db%b3-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87/#respond Mon, 23 Apr 2018 23:16:05 +0000 http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d9%be%d8%b3%d8%b1-%db%b3-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87/ زن سنگدل برای انتقام از خواهرش، فرزند سه ساله او را کشت. ساعت ۳ بعد از ظهر ۲۸ فروردین مرد میانسالی در تماس با مأموران کلانتری ۲۰۵ صحن مطهر از ناپدید شدن نوه سه ساله‌اش در بهشت زهرا خبر داد.

نوشته پسر ۳ ساله قربانی کینه‌توزی خاله اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

زن سنگدل برای انتقام از خواهرش، فرزند سه ساله او را کشت. ساعت ۳ بعد از ظهر ۲۸ فروردین مرد میانسالی در تماس با مأموران کلانتری ۲۰۵ صحن مطهر از ناپدید شدن نوه سه ساله‌اش در بهشت زهرا خبر داد.

نوشته پسر ۳ ساله قربانی کینه‌توزی خاله اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d9%be%d8%b3%d8%b1-%db%b3-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%87/feed/ 0
زلزله در سمنان خسارت نداشت http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/ http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/#respond Mon, 23 Apr 2018 22:41:13 +0000 http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/ رییس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر گفت: زمین‌لرزه در استان سمنان خسارتی در پی نداشته است.

نوشته زلزله در سمنان خسارت نداشت اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

رییس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر گفت: زمین‌لرزه در استان سمنان خسارتی در پی نداشته است.

نوشته زلزله در سمنان خسارت نداشت اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/feed/ 0
شوهر عصبانی روی همسرش اسید ریخت http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%b4%d9%88%d9%87%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%ae%d8%aa/ http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%b4%d9%88%d9%87%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%ae%d8%aa/#respond Mon, 23 Apr 2018 19:47:26 +0000 http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%b4%d9%88%d9%87%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%ae%d8%aa/ مرد میانسال تبریزی به دنبال اختلاف شدید با همسرش وی را با اسید سوزاند. این حادثه شامگاه شنبه در یکی از محلات حوزه کلانتری ۱۷ تبریز روی داد و زن ۳۷ ساله که از ناحیه صورت و دست‌ها با اسید سوخته بود به بیمارستان سینا منتقل شد.

نوشته شوهر عصبانی روی همسرش اسید ریخت اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
مرد میانسال تبریزی به دنبال اختلاف شدید با همسرش وی را با اسید سوزاند. این حادثه شامگاه شنبه در یکی از محلات حوزه کلانتری ۱۷ تبریز روی داد و زن ۳۷ ساله که از ناحیه صورت و دست‌ها با اسید سوخته بود به بیمارستان سینا منتقل شد.

نوشته شوهر عصبانی روی همسرش اسید ریخت اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1397/02/04/%d8%b4%d9%88%d9%87%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%ae%d8%aa/feed/ 0