اقتصادی – پامچال نیوز http://pamchalnews.ir خبرخوان اخبار روز Sat, 21 Oct 2017 21:16:31 +0330 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.2 نحوه محاسبه هزینه اینترنت شفاف نیست/انتقاد از وضعیت نامناسب آنتن دهی تلفن همراه/وزیر ارتباطات پیگیری کند http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/ http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/#respond Sat, 21 Oct 2017 21:11:08 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/ نحوه محاسبه هزینه اینترنت شفاف نیست/انتقاد از وضعیت نامناسب آنتن دهی تلفن همراه/وزیر ارتباطات پیگیری کند

نوشته نحوه محاسبه هزینه اینترنت شفاف نیست/انتقاد از وضعیت نامناسب آنتن دهی تلفن همراه/وزیر ارتباطات پیگیری کند اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

نحوه محاسبه هزینه اینترنت شفاف نیست/انتقاد از وضعیت نامناسب آنتن دهی تلفن همراه/وزیر ارتباطات پیگیری کند

نوشته نحوه محاسبه هزینه اینترنت شفاف نیست/انتقاد از وضعیت نامناسب آنتن دهی تلفن همراه/وزیر ارتباطات پیگیری کند اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/feed/ 0
احتمال جریمه چند میلیارد دلاری بانک‌های ترکیه به دلیل نقض تحریم‌های ایران http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%e2%80%8c%d9%87/ http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%e2%80%8c%d9%87/#respond Sat, 21 Oct 2017 21:06:51 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%e2%80%8c%d9%87/ یک روزنامه ترکیه‌ای می‌گوید چند بانک این کشور احتمالاً به دلیل زیر پا گذاشتن تحریم‌های ایران، از سوی دولت آمریکا به پرداخت چندین میلیارد دلار جریمه محکوم خواهند شد.

نوشته احتمال جریمه چند میلیارد دلاری بانک‌های ترکیه به دلیل نقض تحریم‌های ایران اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
یک روزنامه ترکیه‌ای می‌گوید چند بانک این کشور احتمالاً به دلیل زیر پا گذاشتن تحریم‌های ایران، از سوی دولت آمریکا به پرداخت چندین میلیارد دلار جریمه محکوم خواهند شد.

نوشته احتمال جریمه چند میلیارد دلاری بانک‌های ترکیه به دلیل نقض تحریم‌های ایران اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%e2%80%8c%d9%87/feed/ 0
صندوق بیمه کشاورزی و سازمان تحقیقات کشاورزی تفاهم‌نامه امضا کردند http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4/ http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4/#respond Sat, 21 Oct 2017 21:05:44 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4/ صندوق بیمه کشاورزی و معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با هدف توسعه فرهنگ بیمه و روان سازی ارائه بیمه های مورد نیاز بخش کشاورزی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

نوشته صندوق بیمه کشاورزی و سازمان تحقیقات کشاورزی تفاهم‌نامه امضا کردند اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

صندوق بیمه کشاورزی و معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با هدف توسعه فرهنگ بیمه و روان سازی ارائه بیمه های مورد نیاز بخش کشاورزی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

نوشته صندوق بیمه کشاورزی و سازمان تحقیقات کشاورزی تفاهم‌نامه امضا کردند اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4/feed/ 0
تاکید استاندار فارس بر توسعه کشت های گلخانه ای و گسترش آبیاری نوین http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84/ http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84/#respond Sat, 21 Oct 2017 21:04:46 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84/ شیراز- ایرنا- استاندار فارس در نشست شورای کشاورزی این استان، بر لزوم توسعه کشت های گلخانه ای و گسترش آبیاری نوین تاکید کرد.

نوشته تاکید استاندار فارس بر توسعه کشت های گلخانه ای و گسترش آبیاری نوین اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

شیراز- ایرنا- استاندار فارس در نشست شورای کشاورزی این استان، بر لزوم توسعه کشت های گلخانه ای و گسترش آبیاری نوین تاکید کرد.

نوشته تاکید استاندار فارس بر توسعه کشت های گلخانه ای و گسترش آبیاری نوین اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%84/feed/ 0
رشد قیمت طلای سیاه در پی تمدید توافق کاهش تولید http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%da%a9%d8%a7%d9%87/ http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%da%a9%d8%a7%d9%87/#respond Sat, 21 Oct 2017 21:03:33 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%da%a9%d8%a7%d9%87/ بزرگترین شرکت خدمات حفاری دنیا اعلام کرد روند کنونی بازار نفت، بنیادهای لازم را برای قیمت بالای نفت ایجاد می‌کند.

نوشته رشد قیمت طلای سیاه در پی تمدید توافق کاهش تولید اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
بزرگترین شرکت خدمات حفاری دنیا اعلام کرد روند کنونی بازار نفت، بنیادهای لازم را برای قیمت بالای نفت ایجاد می‌کند.

نوشته رشد قیمت طلای سیاه در پی تمدید توافق کاهش تولید اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%da%a9%d8%a7%d9%87/feed/ 0
آغاز مراسم روز ملی صادرات بدون حضور رئیس جمهور http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%db%8c/ http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%db%8c/#respond Sat, 21 Oct 2017 21:01:31 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%db%8c/ بیست و یکمین سالروز ملی صادرات بدون حضور رئیس جمهور با شعار «صادرات؛ تکرار عزم ملی» همراه با معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه آغاز شد.

نوشته آغاز مراسم روز ملی صادرات بدون حضور رئیس جمهور اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
بیست و یکمین سالروز ملی صادرات بدون حضور رئیس جمهور با شعار «صادرات؛ تکرار عزم ملی» همراه با معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه آغاز شد.

نوشته آغاز مراسم روز ملی صادرات بدون حضور رئیس جمهور اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%db%8c/feed/ 0
افت بهای سکه و ارز (+جدول) http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84/ http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84/#respond Sat, 21 Oct 2017 21:00:29 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84/ افت بهای سکه و ارز (+جدول)

نوشته افت بهای سکه و ارز (+جدول) اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
افت بهای سکه و ارز (+جدول)

نوشته افت بهای سکه و ارز (+جدول) اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84/feed/ 0
آیا تکلیف قانونی محقق می شود؟ http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%aa%da%a9%d9%84%db%8c%d9%81-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/ http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%aa%da%a9%d9%84%db%8c%d9%81-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/#respond Sat, 21 Oct 2017 20:59:25 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%aa%da%a9%d9%84%db%8c%d9%81-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/ آمار گمرک نشان می دهد؛ نیمه نخست امسال، صادرات غیرنفتی بیشتر نشده که هیچ، ۳ میلیارد دلار ارز بیشتری هم برای واردات هزینه کردیم.

نوشته آیا تکلیف قانونی محقق می شود؟ اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

آمار گمرک نشان می دهد؛ نیمه نخست امسال، صادرات غیرنفتی بیشتر نشده که هیچ، ۳ میلیارد دلار ارز بیشتری هم برای واردات هزینه کردیم.

نوشته آیا تکلیف قانونی محقق می شود؟ اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%aa%da%a9%d9%84%db%8c%d9%81-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/feed/ 0
ترافیک در آسمان ایران ۲۲ درصد افزایش یافت http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%b2%db%b2-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%8c%d8%a7/ http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%b2%db%b2-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%8c%d8%a7/#respond Sat, 21 Oct 2017 20:58:17 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%b2%db%b2-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%8c%d8%a7/ ترافیک در آسمان ایران ۲۲ درصد افزایش یافت

نوشته ترافیک در آسمان ایران ۲۲ درصد افزایش یافت اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

ترافیک در آسمان ایران ۲۲ درصد افزایش یافت

نوشته ترافیک در آسمان ایران ۲۲ درصد افزایش یافت اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%b2%db%b2-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%8c%d8%a7/feed/ 0
مزایای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87/ http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87/#respond Sat, 21 Oct 2017 20:55:03 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87/ سیدمحمد غرضی با بیان اینکه اجرای رجیستری تلفن همراه هم به نفع مردم و هم در راستای منافع ملی است، گفت: باید با قدرت و جدیت تمام در اجرای کامل این طرح کوشا باشیم تا سیستم‌ها نهادینه شوند.

نوشته مزایای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
سیدمحمد غرضی با بیان اینکه اجرای رجیستری تلفن همراه هم به نفع مردم و هم در راستای منافع ملی است، گفت: باید با قدرت و جدیت تمام در اجرای کامل این طرح کوشا باشیم تا سیستم‌ها نهادینه شوند.

نوشته مزایای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/07/30/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87/feed/ 0