اقتصادی – پامچال نیوز http://pamchalnews.ir خبرخوان اخبار روز Sat, 24 Feb 2018 23:23:12 +0330 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.5 پیش بینی روند مثبت تکمیل پروژه های عمرانی در سال ۹۷ / بخش خصوصی شاه کلید اتمام ساخت پروژه ها http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7/ http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7/#respond Sat, 24 Feb 2018 23:16:24 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7/ پیش بینی روند مثبت تکمیل پروژه های عمرانی در سال ۹۷ / بخش خصوصی شاه کلید اتمام ساخت پروژه ها

نوشته پیش بینی روند مثبت تکمیل پروژه های عمرانی در سال ۹۷ / بخش خصوصی شاه کلید اتمام ساخت پروژه ها اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

پیش بینی روند مثبت تکمیل پروژه های عمرانی در سال ۹۷ / بخش خصوصی شاه کلید اتمام ساخت پروژه ها

نوشته پیش بینی روند مثبت تکمیل پروژه های عمرانی در سال ۹۷ / بخش خصوصی شاه کلید اتمام ساخت پروژه ها اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7/feed/ 0
توقف حراج سکه در بانک مرکزی منتفی شد/ احتمال کاهش تعداد روزهای حراج http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%ad/ http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%ad/#respond Sat, 24 Feb 2018 23:12:22 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%ad/ مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: عرضه سکه بهار آزادی از طریق برگزاری حراج در بانک کارگشایی توسط بانک مرکزی ادامه خواهد داشت.

نوشته توقف حراج سکه در بانک مرکزی منتفی شد/ احتمال کاهش تعداد روزهای حراج اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: عرضه سکه بهار آزادی از طریق برگزاری حراج در بانک کارگشایی توسط بانک مرکزی ادامه خواهد داشت.

نوشته توقف حراج سکه در بانک مرکزی منتفی شد/ احتمال کاهش تعداد روزهای حراج اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%ad/feed/ 0
وزارت صنعت آمار گمرک را رد کرد+سند http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%b3%d9%86%d8%af/ http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%b3%d9%86%d8%af/#respond Sat, 24 Feb 2018 23:11:23 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%b3%d9%86%d8%af/ وزارت صنعت در حالی مدعی است که برای ردیف تعرفه گل و لای فاضلاب وارداتی در سال ۹۵ انجام نشده که آمار واردات سال ۹۵ خلاف این موضوع را نشان می دهد.

نوشته وزارت صنعت آمار گمرک را رد کرد+سند اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
وزارت صنعت در حالی مدعی است که برای ردیف تعرفه گل و لای فاضلاب وارداتی در سال ۹۵ انجام نشده که آمار واردات سال ۹۵ خلاف این موضوع را نشان می دهد.

نوشته وزارت صنعت آمار گمرک را رد کرد+سند اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%b3%d9%86%d8%af/feed/ 0
عزیمت ۹۰۰ هزار نفر از مرزهای آذربایجان غربی به ترکیه http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%b9%d8%b2%db%8c%d9%85%d8%aa-%db%b9%db%b0%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86/ http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%b9%d8%b2%db%8c%d9%85%d8%aa-%db%b9%db%b0%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86/#respond Sat, 24 Feb 2018 23:10:20 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%b9%d8%b2%db%8c%d9%85%d8%aa-%db%b9%db%b0%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86/ ارومیه- ایرنا- استاندار آذربایجان غربی گفت: امسال ۹۰۰ نفر ایرانی از مرزهای این استان به قصد سفر به شهر وان ترکیه تردد کرده اند که این تعداد نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر یافته است.

نوشته عزیمت ۹۰۰ هزار نفر از مرزهای آذربایجان غربی به ترکیه اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

ارومیه- ایرنا- استاندار آذربایجان غربی گفت: امسال ۹۰۰ نفر ایرانی از مرزهای این استان به قصد سفر به شهر وان ترکیه تردد کرده اند که این تعداد نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر یافته است.

نوشته عزیمت ۹۰۰ هزار نفر از مرزهای آذربایجان غربی به ترکیه اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%b9%d8%b2%db%8c%d9%85%d8%aa-%db%b9%db%b0%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86/feed/ 0
از «کاهش ۸ دلاری قیمت نفت ایران در ۱۶ روز» تا «نتایج نظرسنجی بهترین برند خودروی سال ۲۰۱۸» http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%db%b8-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b6-%d8%b1%d9%88/ http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%db%b8-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b6-%d8%b1%d9%88/#respond Sat, 24 Feb 2018 23:09:20 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%db%b8-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b6-%d8%b1%d9%88/ این پیمانه تیتر‌هایی همچون سبزپوشی حافظ با فرمان سایپا و پارس خودرو، صعود سهام وال‌استریت در آخرین روز کاری، حقوق و عیدی تمام کارکنان دولت پرداخت شد، سکه طرح جدید گران شد، کاهش ۱٫۴ درصدی ارزش طلا، یورو پس از ۳۴ روز دوباره به کانال ۵۴۰۰ تومان بازگشت، کاهش تولید چین سنگ آهن را گران […]

نوشته از «کاهش ۸ دلاری قیمت نفت ایران در ۱۶ روز» تا «نتایج نظرسنجی بهترین برند خودروی سال ۲۰۱۸» اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

این پیمانه تیتر‌هایی همچون سبزپوشی حافظ با فرمان سایپا و پارس خودرو، صعود سهام وال‌استریت در آخرین روز کاری، حقوق و عیدی تمام کارکنان دولت پرداخت شد، سکه طرح جدید گران شد، کاهش ۱٫۴ درصدی ارزش طلا، یورو پس از ۳۴ روز دوباره به کانال ۵۴۰۰ تومان بازگشت، کاهش تولید چین سنگ آهن را گران کرد، شیرینی شب عید گران می‌شود؟ و احتمال نهایی‌شدن قیمت شیرخام در هفته جاری را در بر دارد.

نوشته از «کاهش ۸ دلاری قیمت نفت ایران در ۱۶ روز» تا «نتایج نظرسنجی بهترین برند خودروی سال ۲۰۱۸» اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%db%b8-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b6-%d8%b1%d9%88/feed/ 0
دلار همچنان در مسیر کاهش http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4/ http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4/#respond Sat, 24 Feb 2018 23:08:13 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4/ در بازار امروز – شنبه – دلار آمریکا در ادامه حرکت کاهشی روزهای اخیرش ۴۴۸۰ تومان عرضه می‌شود و سکه تمام یک میلیون و ۴۷۸ هزار تومان قیمت دارد.

نوشته دلار همچنان در مسیر کاهش اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
در بازار امروز – شنبه – دلار آمریکا در ادامه حرکت کاهشی روزهای اخیرش ۴۴۸۰ تومان عرضه می‌شود و سکه تمام یک میلیون و ۴۷۸ هزار تومان قیمت دارد.

نوشته دلار همچنان در مسیر کاهش اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4/feed/ 0
حراج سکه متوقف شد http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b4%d8%af-2/ http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b4%d8%af-2/#respond Sat, 24 Feb 2018 23:05:57 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b4%d8%af-2/ حراج سکه های تمام بهار و نیم بهار آزادی در بانک کارگشایی از روز شنبه چهارم آذرماه آغاز شده بود.

نوشته حراج سکه متوقف شد اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

حراج سکه های تمام بهار و نیم بهار آزادی در بانک کارگشایی از روز شنبه چهارم آذرماه آغاز شده بود.

نوشته حراج سکه متوقف شد اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b4%d8%af-2/feed/ 0
امسال نقطه عطفی در حوزه فنی و اجرایی کشور است http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88/ http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88/#respond Sat, 24 Feb 2018 23:04:50 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88/ رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با توجه به تصویب قانون احکام توسعه،​ موضوع فنی و اجرایی و شکل گیری نظام یکپارچه کشور در مجلس شورای اسلامی، سال ۹۶ را می توان نقطه عطفی در این عرصه دانست.­

نوشته امسال نقطه عطفی در حوزه فنی و اجرایی کشور است اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با توجه به تصویب قانون احکام توسعه،​ موضوع فنی و اجرایی و شکل گیری نظام یکپارچه کشور در مجلس شورای اسلامی، سال ۹۶ را می توان نقطه عطفی در این عرصه دانست.­

نوشته امسال نقطه عطفی در حوزه فنی و اجرایی کشور است اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88/feed/ 0
تورم کالاهای زراعی و دامی اعلام شد/افزایش۴درصدی تورم انواع میوه‌ http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7/ http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7/#respond Sat, 24 Feb 2018 23:03:47 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7/ تورم کالاهای زراعی و دامی اعلام شد/افزایش۴درصدی تورم انواع میوه‌

نوشته تورم کالاهای زراعی و دامی اعلام شد/افزایش۴درصدی تورم انواع میوه‌ اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

تورم کالاهای زراعی و دامی اعلام شد/افزایش۴درصدی تورم انواع میوه‌

نوشته تورم کالاهای زراعی و دامی اعلام شد/افزایش۴درصدی تورم انواع میوه‌ اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7/feed/ 0
جایگاه نامعلوم مدیریت منابع آب کشور http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%a8-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/ http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%a8-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/#respond Sat, 24 Feb 2018 23:01:39 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%a8-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/ انگشت اتهام تمام نارسایی‌های مدیریت منابع آبی کشور، بخش کشاورزی را به‌عنوان متهم ردیف اول مصرف آب نشان می دهد، این در حالی است که در تمام دنیا بیشترین میزان مصرف منابع آب در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد.

نوشته جایگاه نامعلوم مدیریت منابع آب کشور اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

انگشت اتهام تمام نارسایی‌های مدیریت منابع آبی کشور، بخش کشاورزی را به‌عنوان متهم ردیف اول مصرف آب نشان می دهد، این در حالی است که در تمام دنیا بیشترین میزان مصرف منابع آب در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد.

نوشته جایگاه نامعلوم مدیریت منابع آب کشور اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/12/06/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%a8-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/feed/ 0