اقتصادی – پامچال نیوز http://pamchalnews.ir خبرخوان اخبار روز Mon, 18 Jun 2018 02:28:09 +0430 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.6 جهاد سازندگی را در ۲۱ سالگی شهید کردند http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%db%b2%db%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af/ http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%db%b2%db%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af/#respond Mon, 18 Jun 2018 02:28:09 +0000 http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%db%b2%db%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af/ وزیر اسبق کشاورزی در سالگرد تاسیس جهاد سازندگی گفت: جهاد را در جوانی و در عمر ۲۱ ساله خود با وجود خدمات بسیاری که داشت شهید کردند.

نوشته جهاد سازندگی را در ۲۱ سالگی شهید کردند اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
وزیر اسبق کشاورزی در سالگرد تاسیس جهاد سازندگی گفت: جهاد را در جوانی و در عمر ۲۱ ساله خود با وجود خدمات بسیاری که داشت شهید کردند.

نوشته جهاد سازندگی را در ۲۱ سالگی شهید کردند اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%db%b2%db%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af/feed/ 0
«ارز متقاضی» جدیدترین سناریوی ارزی/ دولت نرخ دلار بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسد؟ http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d9%88/ http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d9%88/#respond Mon, 18 Jun 2018 02:12:30 +0000 http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d9%88/ « ارز متقاضی» تازه ترین سناریو برای مدیریت بازار ارز است که موافقان و مخالفان سرسختی در پارلمان بخش خصوصی و دولت دارد.

نوشته «ارز متقاضی» جدیدترین سناریوی ارزی/ دولت نرخ دلار بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسد؟ اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

« ارز متقاضی» تازه ترین سناریو برای مدیریت بازار ارز است که موافقان و مخالفان سرسختی در پارلمان بخش خصوصی و دولت دارد.

نوشته «ارز متقاضی» جدیدترین سناریوی ارزی/ دولت نرخ دلار بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسد؟ اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d9%88/feed/ 0
پیش‌بینی تازه از آینده بازار مسکن http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/ http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/#respond Mon, 18 Jun 2018 02:11:07 +0000 http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/ پیش‌بینی تازه از آینده بازار مسکن

نوشته پیش‌بینی تازه از آینده بازار مسکن اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

پیش‌بینی تازه از آینده بازار مسکن

نوشته پیش‌بینی تازه از آینده بازار مسکن اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/feed/ 0
روستائیان ۳ ماهه تا ۳۰۰ میلیون تومان وام می‎گیرند http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%a7%d9%86-%db%b3-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%db%b3%db%b0%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7/ http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%a7%d9%86-%db%b3-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%db%b3%db%b0%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7/#respond Sun, 17 Jun 2018 23:05:35 +0000 http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%a7%d9%86-%db%b3-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%db%b3%db%b0%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7/ معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: بروکراسی مسیر اشتغال روستایی بسیار کاهش یافته و فرد متقاضی ظرف ۲.۵ تا ۳ ماه می تواند برای اشتغال پایدار تسهیلات لازم دریافت کند.

نوشته روستائیان ۳ ماهه تا ۳۰۰ میلیون تومان وام می‎گیرند اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: بروکراسی مسیر اشتغال روستایی بسیار کاهش یافته و فرد متقاضی ظرف ۲.۵ تا ۳ ماه می تواند برای اشتغال پایدار تسهیلات لازم دریافت کند.

نوشته روستائیان ۳ ماهه تا ۳۰۰ میلیون تومان وام می‎گیرند اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%a7%d9%86-%db%b3-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%db%b3%db%b0%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7/feed/ 0
قیمت خُرده‌فروشی ۶ گروه کالایی گران شد http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d9%8f%d8%b1%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%db%b6-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4/ http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d9%8f%d8%b1%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%db%b6-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4/#respond Sun, 17 Jun 2018 22:48:38 +0000 http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d9%8f%d8%b1%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%db%b6-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4/ بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به ۱۸ خرداد ماه اعلام کرد.

نوشته قیمت خُرده‌فروشی ۶ گروه کالایی گران شد اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به ۱۸ خرداد ماه اعلام کرد.

نوشته قیمت خُرده‌فروشی ۶ گروه کالایی گران شد اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d9%8f%d8%b1%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%db%b6-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4/feed/ 0
شاخص بورس ۱۰۲ هزار واحدی شد http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%db%b1%db%b0%db%b2-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%db%8c-%d8%b4%d8%af/ http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%db%b1%db%b0%db%b2-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%db%8c-%d8%b4%d8%af/#respond Sun, 17 Jun 2018 22:47:28 +0000 http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%db%b1%db%b0%db%b2-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%db%8c-%d8%b4%d8%af/ شاخص بورس ۱۰۲ هزار واحدی شد

نوشته شاخص بورس ۱۰۲ هزار واحدی شد اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

شاخص بورس ۱۰۲ هزار واحدی شد

نوشته شاخص بورس ۱۰۲ هزار واحدی شد اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%db%b1%db%b0%db%b2-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%db%8c-%d8%b4%d8%af/feed/ 0
علت تلاطم اقتصادی؛ خروج آمریکا از برجام یا سوء مدیریت دولت؟ http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%85-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%9b-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7/ http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%85-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%9b-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7/#respond Sun, 17 Jun 2018 19:51:24 +0000 https://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%85-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%9b-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7/ علت تلاطم اقتصادی؛ خروج آمریکا از برجام یا سوء مدیریت دولت؟

نوشته علت تلاطم اقتصادی؛ خروج آمریکا از برجام یا سوء مدیریت دولت؟ اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
علت تلاطم اقتصادی؛ خروج آمریکا از برجام یا سوء مدیریت دولت؟

نوشته علت تلاطم اقتصادی؛ خروج آمریکا از برجام یا سوء مدیریت دولت؟ اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%85-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%9b-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7/feed/ 0
شبیخون ارزی تاریخی به جیب یک ملت! http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%b4%d8%a8%db%8c%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%db%8c%d8%a8-%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%84%d8%aa/ http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%b4%d8%a8%db%8c%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%db%8c%d8%a8-%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%84%d8%aa/#respond Sun, 17 Jun 2018 19:33:21 +0000 http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%b4%d8%a8%db%8c%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%db%8c%d8%a8-%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%84%d8%aa/ ارز متقاضی به برخی شرکت‌های صادراتی این امکان را می‌دهد که ارزشان را به قیمت ۶۵۰۰ تومان بفروشند.

نوشته شبیخون ارزی تاریخی به جیب یک ملت! اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

ارز متقاضی به برخی شرکت‌های صادراتی این امکان را می‌دهد که ارزشان را به قیمت ۶۵۰۰ تومان بفروشند.

نوشته شبیخون ارزی تاریخی به جیب یک ملت! اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%b4%d8%a8%db%8c%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%db%8c%d8%a8-%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%84%d8%aa/feed/ 0
رئیس ستاد تنظیم بازار کجاست؟ http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Sun, 17 Jun 2018 19:32:16 +0000 http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ رئیس ستاد تنظیم بازار کجاست؟

نوشته رئیس ستاد تنظیم بازار کجاست؟ اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

رئیس ستاد تنظیم بازار کجاست؟

نوشته رئیس ستاد تنظیم بازار کجاست؟ اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1397/03/28/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0
تذکر ۲۷۶ نماینده به رئیس‌جمهور درباره اوضاع نابسامان اقتصادی http://pamchalnews.ir/1397/03/27/%d8%aa%d8%b0%da%a9%d8%b1-%db%b2%db%b7%db%b6-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%e2%80%8c%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1-2/ http://pamchalnews.ir/1397/03/27/%d8%aa%d8%b0%da%a9%d8%b1-%db%b2%db%b7%db%b6-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%e2%80%8c%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1-2/#respond Sun, 17 Jun 2018 16:12:45 +0000 http://pamchalnews.ir/1397/03/27/%d8%aa%d8%b0%da%a9%d8%b1-%db%b2%db%b7%db%b6-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%e2%80%8c%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1-2/ ۲۷۶ نماینده در تذکرات جداگانه به رئیس‌جمهور، نسبت به کاهش ارزش پول ملی، افزایش ثبت سفارش واردات کالا و عدم نظارت بر قیمت خودرو انتقاد کردند.

نوشته تذکر ۲۷۶ نماینده به رئیس‌جمهور درباره اوضاع نابسامان اقتصادی اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
۲۷۶ نماینده در تذکرات جداگانه به رئیس‌جمهور، نسبت به کاهش ارزش پول ملی، افزایش ثبت سفارش واردات کالا و عدم نظارت بر قیمت خودرو انتقاد کردند.

نوشته تذکر ۲۷۶ نماینده به رئیس‌جمهور درباره اوضاع نابسامان اقتصادی اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1397/03/27/%d8%aa%d8%b0%da%a9%d8%b1-%db%b2%db%b7%db%b6-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%e2%80%8c%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1-2/feed/ 0