اقتصادی – پامچال نیوز http://pamchalnews.ir خبرخوان اخبار روز Thu, 14 Dec 2017 03:49:21 +0330 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.4 سود سهام عدالت بزودی واریز می‌شود http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af/ http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af/#respond Thu, 14 Dec 2017 03:38:01 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af/ بیش از ۸۰ درصد از مشمولان، شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کردند.

نوشته سود سهام عدالت بزودی واریز می‌شود اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

بیش از ۸۰ درصد از مشمولان، شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کردند.

نوشته سود سهام عدالت بزودی واریز می‌شود اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af/feed/ 0
برای خرید هدست در بازار چقدر باید هزینه کرد؟ + جدول قیمت http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87/ http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87/#respond Thu, 14 Dec 2017 03:36:47 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87/ برای خرید انواع هدست در بازار با توجه به مدل باید از ۹ هزار تومان تا بیش از ۴۰۰ هزار تومان هزینه پرداخت کرد.

نوشته برای خرید هدست در بازار چقدر باید هزینه کرد؟ + جدول قیمت اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

برای خرید انواع هدست در بازار با توجه به مدل باید از ۹ هزار تومان تا بیش از ۴۰۰ هزار تومان هزینه پرداخت کرد.

نوشته برای خرید هدست در بازار چقدر باید هزینه کرد؟ + جدول قیمت اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87/feed/ 0
اوپک به هدف خود برای تثبیت بازار نفت نزدیک است http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%a7%d9%88%d9%be%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%86%d8%b2-2/ http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%a7%d9%88%d9%be%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%86%d8%b2-2/#respond Thu, 14 Dec 2017 03:35:45 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%a7%d9%88%d9%be%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%86%d8%b2-2/ اوپک به هدف خود برای تثبیت بازار نفت نزدیک است

نوشته اوپک به هدف خود برای تثبیت بازار نفت نزدیک است اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

اوپک به هدف خود برای تثبیت بازار نفت نزدیک است

نوشته اوپک به هدف خود برای تثبیت بازار نفت نزدیک است اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%a7%d9%88%d9%be%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%86%d8%b2-2/feed/ 0
نتایج مطالعه میدان‌های گازی فرزاد، پارس شمالی و کیش، اوایل ۲۰۱۸ ارائه می‌شود http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%be%d8%a7/ http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%be%d8%a7/#respond Thu, 14 Dec 2017 03:34:41 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%be%d8%a7/ مدیرعامل شرکت گازپروم گفت: این شرکت، گزارش‌های توسعه ای خود درباره میدان‌های گازی فرزاد A و B، پارس شمالی و کیش را در سه ماه نخست سال آینده (۲۰۱۸) به شرکت ملی نفت ایران ارائه می دهد.

نوشته نتایج مطالعه میدان‌های گازی فرزاد، پارس شمالی و کیش، اوایل ۲۰۱۸ ارائه می‌شود اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

مدیرعامل شرکت گازپروم گفت: این شرکت، گزارش‌های توسعه ای خود درباره میدان‌های گازی فرزاد A و B، پارس شمالی و کیش را در سه ماه نخست سال آینده (۲۰۱۸) به شرکت ملی نفت ایران ارائه می دهد.

نوشته نتایج مطالعه میدان‌های گازی فرزاد، پارس شمالی و کیش، اوایل ۲۰۱۸ ارائه می‌شود اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%be%d8%a7/feed/ 0
تیر خلاص به بازار کاغذ http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0/ http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0/#respond Thu, 14 Dec 2017 03:33:31 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0/ تیر خلاص به بازار کاغذ

نوشته تیر خلاص به بازار کاغذ اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

تیر خلاص به بازار کاغذ

نوشته تیر خلاص به بازار کاغذ اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0/feed/ 0
صندوق توسعه ملّی نه هووی بودجه است و نه قلک دولت http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%84%d9%91%db%8c-%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%87/ http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%84%d9%91%db%8c-%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%87/#respond Thu, 14 Dec 2017 02:57:59 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%84%d9%91%db%8c-%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%87/ صندوق توسعه ملّی نه هووی بودجه است و نه قلک دولت

نوشته صندوق توسعه ملّی نه هووی بودجه است و نه قلک دولت اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

صندوق توسعه ملّی نه هووی بودجه است و نه قلک دولت

نوشته صندوق توسعه ملّی نه هووی بودجه است و نه قلک دولت اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%84%d9%91%db%8c-%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%87/feed/ 0
بیت کوین بزرگترین حباب قیمتی جهان را دارد http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%a7/ http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%a7/#respond Thu, 14 Dec 2017 02:53:26 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%a7/ دو کارشناس اقتصادی اعلام کردند حباب قیمتی بیت کوین حتی از بزرگترین حباب قیمتی تاریخ جهان که در آلمان اتفاق افتاد نیز فراتر رفته است.

نوشته بیت کوین بزرگترین حباب قیمتی جهان را دارد اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
دو کارشناس اقتصادی اعلام کردند حباب قیمتی بیت کوین حتی از بزرگترین حباب قیمتی تاریخ جهان که در آلمان اتفاق افتاد نیز فراتر رفته است.

نوشته بیت کوین بزرگترین حباب قیمتی جهان را دارد اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%a7/feed/ 0
روس‎ها نتایج مطالعه ۴ میدان گازی ایران را اوایل ۲۰۱۸ ارائه می‎کنند http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%b1%d9%88%d8%b3%e2%80%8e%d9%87%d8%a7-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%db%b4-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/ http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%b1%d9%88%d8%b3%e2%80%8e%d9%87%d8%a7-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%db%b4-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/#respond Thu, 14 Dec 2017 02:52:15 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%b1%d9%88%d8%b3%e2%80%8e%d9%87%d8%a7-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%db%b4-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/ مدیرعامل گازپروم گفت: این شرکت، گزارش‌های توسعه ای خود درباره میدان‌های گازی فرزاد A و B، پارس شمالی و کیش را در سه ماه نخست ۲۰۱۸ به شرکت ملی نفت ایران ارائه می دهد.

نوشته روس‎ها نتایج مطالعه ۴ میدان گازی ایران را اوایل ۲۰۱۸ ارائه می‎کنند اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

مدیرعامل گازپروم گفت: این شرکت، گزارش‌های توسعه ای خود درباره میدان‌های گازی فرزاد A و B، پارس شمالی و کیش را در سه ماه نخست ۲۰۱۸ به شرکت ملی نفت ایران ارائه می دهد.

نوشته روس‎ها نتایج مطالعه ۴ میدان گازی ایران را اوایل ۲۰۱۸ ارائه می‎کنند اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%b1%d9%88%d8%b3%e2%80%8e%d9%87%d8%a7-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%db%b4-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/feed/ 0
عزم جدی مسئولان خوزستان برای جذب حداکثری اعتبارات مصوبات هیات دولت http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%b9%d8%b2%d9%85-%d8%ac%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%ad%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%ab/ http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%b9%d8%b2%d9%85-%d8%ac%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%ad%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%ab/#respond Thu, 14 Dec 2017 02:51:02 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%b9%d8%b2%d9%85-%d8%ac%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%ad%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%ab/ اهواز- ایرنا- مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان به عزم جدی مسئولان استان برای جذب حداکثری اعتبارات مصوبات هیات دولت اشاره کرده و اجرای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری را از اولویت های استان برشمرد.

نوشته عزم جدی مسئولان خوزستان برای جذب حداکثری اعتبارات مصوبات هیات دولت اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

اهواز- ایرنا- مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان به عزم جدی مسئولان استان برای جذب حداکثری اعتبارات مصوبات هیات دولت اشاره کرده و اجرای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری را از اولویت های استان برشمرد.

نوشته عزم جدی مسئولان خوزستان برای جذب حداکثری اعتبارات مصوبات هیات دولت اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%b9%d8%b2%d9%85-%d8%ac%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%ad%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%ab/feed/ 0
اطلاعیه سفارت ایران در چین درباره حل مشکلات بانکی http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b4/ http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b4/#respond Thu, 14 Dec 2017 02:50:02 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b4/ سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن در خصوص ادامه پیگیری‌ها جهت حل مشکلات بانکی هموطنان مقیم چین اطلاعیه‌ای صادر کرد.

نوشته اطلاعیه سفارت ایران در چین درباره حل مشکلات بانکی اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن در خصوص ادامه پیگیری‌ها جهت حل مشکلات بانکی هموطنان مقیم چین اطلاعیه‌ای صادر کرد.

نوشته اطلاعیه سفارت ایران در چین درباره حل مشکلات بانکی اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/09/23/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b4/feed/ 0