اجتماعی – پامچال نیوز http://pamchalnews.ir خبرخوان اخبار روز Tue, 24 Oct 2017 09:03:09 +0330 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.2 زیان نمک‌ بالای نان‌های کشور باعث سه بیماری شدید http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%da%a9%e2%80%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%b3%d9%87-%d8%a8/ http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%da%a9%e2%80%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%b3%d9%87-%d8%a8/#respond Tue, 24 Oct 2017 08:55:42 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%da%a9%e2%80%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%b3%d9%87-%d8%a8/ زیان نمک‌ بالای نان‌های کشور باعث سه بیماری شدید

نوشته زیان نمک‌ بالای نان‌های کشور باعث سه بیماری شدید اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
زیان نمک‌ بالای نان‌های کشور باعث سه بیماری شدید

نوشته زیان نمک‌ بالای نان‌های کشور باعث سه بیماری شدید اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%da%a9%e2%80%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%b3%d9%87-%d8%a8/feed/ 0
طرز تهیه دمی عدس ورشته http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%b3-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/ http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%b3-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/#respond Tue, 24 Oct 2017 08:54:39 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%b3-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/   مواد لازم دمی عدس ورشته مواد اصلی عدس ۲.۵ فنجانرشته…

نوشته طرز تهیه دمی عدس ورشته اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

  مواد لازم دمی عدس ورشته مواد اصلی عدس ۲.۵ فنجانرشته…

نوشته طرز تهیه دمی عدس ورشته اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%b3-%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/feed/ 0
نقش کارشناسان در صلح و کاهش اختلافات، تعیین کننده است http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d9%86%d9%82%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d8%aa/ http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d9%86%d9%82%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d8%aa/#respond Tue, 24 Oct 2017 08:46:55 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d9%86%d9%82%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d8%aa/ وزیر دادگستری گفت: تفاوت معنا دار و شُک آور نظریات کارشناسان می تواند تمام اعتبار کارشناسان را مخدوش کند.

نوشته نقش کارشناسان در صلح و کاهش اختلافات، تعیین کننده است اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

وزیر دادگستری گفت: تفاوت معنا دار و شُک آور نظریات کارشناسان می تواند تمام اعتبار کارشناسان را مخدوش کند.

نوشته نقش کارشناسان در صلح و کاهش اختلافات، تعیین کننده است اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d9%86%d9%82%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d8%aa/feed/ 0
سازمان میراث فرهنگی: باید نرخ‌های تور گردشگری را رقابتی کنیم/ مردم فریب نخورند http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b1%d8%ae%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b1/ http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b1%d8%ae%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b1/#respond Tue, 24 Oct 2017 08:25:17 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b1%d8%ae%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b1/ سازمان میراث فرهنگی: باید نرخ‌های تور گردشگری را رقابتی کنیم/ مردم فریب نخورند

نوشته سازمان میراث فرهنگی: باید نرخ‌های تور گردشگری را رقابتی کنیم/ مردم فریب نخورند اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
سازمان میراث فرهنگی: باید نرخ‌های تور گردشگری را رقابتی کنیم/ مردم فریب نخورند

نوشته سازمان میراث فرهنگی: باید نرخ‌های تور گردشگری را رقابتی کنیم/ مردم فریب نخورند اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b1%d8%ae%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b1/feed/ 0
کمبود ۲۵ هزار کلاس درس در سایت های مسکن‌ مهر /۸۳ هزار کلاس نیازمند تجهیز سامانه گرمایشی http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%da%a9%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af-%db%b2%db%b5-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/ http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%da%a9%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af-%db%b2%db%b5-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/#respond Tue, 24 Oct 2017 08:18:04 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%da%a9%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af-%db%b2%db%b5-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/ کمبود ۲۵ هزار کلاس درس در سایت های مسکن‌ مهر /۸۳ هزار کلاس نیازمند تجهیز سامانه گرمایشی

نوشته کمبود ۲۵ هزار کلاس درس در سایت های مسکن‌ مهر /۸۳ هزار کلاس نیازمند تجهیز سامانه گرمایشی اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

کمبود ۲۵ هزار کلاس درس در سایت های مسکن‌ مهر /۸۳ هزار کلاس نیازمند تجهیز سامانه گرمایشی

نوشته کمبود ۲۵ هزار کلاس درس در سایت های مسکن‌ مهر /۸۳ هزار کلاس نیازمند تجهیز سامانه گرمایشی اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%da%a9%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af-%db%b2%db%b5-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/feed/ 0
قطعا برجام ۲ و ۳ نخواهیم داشت/ آمریکا داعش را ایجاد کرده و حالا ایران را حامی تروریسم می‌خواند http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85-%db%b2-%d9%88-%db%b3-%d9%86%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%af%d8%a7/ http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85-%db%b2-%d9%88-%db%b3-%d9%86%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%af%d8%a7/#respond Tue, 24 Oct 2017 07:55:29 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85-%db%b2-%d9%88-%db%b3-%d9%86%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%af%d8%a7/ رئیس قوه‌قضائیه گفت: توان موشکی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع است و قطعاً در مورد آن برجام ۲ و ۳ هیچ‌گونه مذاکره‌ای نخواهیم داشت.

نوشته قطعا برجام ۲ و ۳ نخواهیم داشت/ آمریکا داعش را ایجاد کرده و حالا ایران را حامی تروریسم می‌خواند اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

رئیس قوه‌قضائیه گفت: توان موشکی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع است و قطعاً در مورد آن برجام ۲ و ۳ هیچ‌گونه مذاکره‌ای نخواهیم داشت.

نوشته قطعا برجام ۲ و ۳ نخواهیم داشت/ آمریکا داعش را ایجاد کرده و حالا ایران را حامی تروریسم می‌خواند اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%85-%db%b2-%d9%88-%db%b3-%d9%86%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%af%d8%a7/feed/ 0
آخرین وضعیت پرونده کرسنت/رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بنیتا http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%87-2/ http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%87-2/#respond Tue, 24 Oct 2017 07:50:23 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%87-2/ آخرین وضعیت پرونده کرسنت/رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بنیتا

نوشته آخرین وضعیت پرونده کرسنت/رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بنیتا اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

آخرین وضعیت پرونده کرسنت/رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بنیتا

نوشته آخرین وضعیت پرونده کرسنت/رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بنیتا اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%87-2/feed/ 0
۴۰۰۰ "بیکار" حقوق‌بگیر در مترو http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%db%b4%db%b0%db%b0%db%b0-%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%e2%80%8c%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%88/ http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%db%b4%db%b0%db%b0%db%b0-%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%e2%80%8c%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%88/#respond Tue, 24 Oct 2017 07:46:18 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%db%b4%db%b0%db%b0%db%b0-%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%e2%80%8c%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%88/ گروه جامعه: نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از ساماندهی نیروی انسانی و منابع انسانی شهرداری تهران خبر داد.

نوشته ۴۰۰۰ "بیکار" حقوق‌بگیر در مترو اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

گروه جامعه: نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از ساماندهی نیروی انسانی و منابع انسانی شهرداری تهران خبر داد.

نوشته ۴۰۰۰ "بیکار" حقوق‌بگیر در مترو اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%db%b4%db%b0%db%b0%db%b0-%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%e2%80%8c%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%88/feed/ 0
آغازدور جدید ثبت نام سفرهای عتبات برای اعزام های بعد از اربعین http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/ http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/#respond Tue, 24 Oct 2017 07:10:43 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/ آغازدور جدید ثبت نام سفرهای عتبات برای اعزام های بعد از اربعین

نوشته آغازدور جدید ثبت نام سفرهای عتبات برای اعزام های بعد از اربعین اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

آغازدور جدید ثبت نام سفرهای عتبات برای اعزام های بعد از اربعین

نوشته آغازدور جدید ثبت نام سفرهای عتبات برای اعزام های بعد از اربعین اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c/feed/ 0
علائم ابتلا به سرطان کلیه/ارائه جدیدترین دستاورد‌ها در حوزه سرطان‌های متاستایک کلیه http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1/ http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1/#respond Tue, 24 Oct 2017 07:09:42 +0000 http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1/ متخصص رادیوتراپی و انکولوژی با اشاره به علائم ابتلا به سرطان کلیه گفت: افراد سیگاری دو برابر بیشتر از دیگران به سرطان کلیه مبتلا می‌شوند.

نوشته علائم ابتلا به سرطان کلیه/ارائه جدیدترین دستاورد‌ها در حوزه سرطان‌های متاستایک کلیه اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>

متخصص رادیوتراپی و انکولوژی با اشاره به علائم ابتلا به سرطان کلیه گفت: افراد سیگاری دو برابر بیشتر از دیگران به سرطان کلیه مبتلا می‌شوند.

نوشته علائم ابتلا به سرطان کلیه/ارائه جدیدترین دستاورد‌ها در حوزه سرطان‌های متاستایک کلیه اولین بار در پامچال نیوز پدیدار شد.

]]>
http://pamchalnews.ir/1396/08/02/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1/feed/ 0